Nasze biuro rachunkowe oferuje klientom usługi w zakresie kadr i płac obejmujące w szczególności:

  • Sporządzanie list płac;
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników;
  • Wystawianie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło w imieniu zleceniobiorców;
  • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz wyrejestrowujących i ich przekazywanie do ZUS;
  • Sporządzanie dokumentów aktualizujących oraz ich przekazywanie do ZUS;
  • Składanie deklaracji miesięcznych do ZUS;
  • Sporządzanie i przekazywanie raportów RMUA pracownikom;
  • Ustalanie wysokości zobowiązań wobec ZUS oraz urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazywanie tej informacji Zleceniodawcy;
  • Prowadzenie ewidencji urlopowej, naliczanie urlopów dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy;
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)