Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe w zakresie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmujące w szczególności:

  • Prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
  • Kalkulacja podstawy opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez właściciela dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych w ciągu roku;
  • Sporządzanie rozliczenia rocznego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela;
  • Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT;
  • Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli.
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)