Nasze biuro księgowe oferuje kompleksowe usługi księgowe w zakresie pełnej księgowości obejmujące w szczególności:

  • Prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej (prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych) na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów;
  • Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT;
  • Kalkulacja podstawy opodatkowania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych w ciągu roku oraz sporządzanie deklaracji w zakresie tego podatku;
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
  • Zamknięcie ksiąg w ustawowych terminach;
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • Sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu;
  • Raportowanie do NBP;
  • Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli;
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)